Video

Video hỗ trợ khách hàng

trong quá trình thiết kế

Video giải pháp

giúp khách hàng hiểu về sản phẩm

– Giáo trình chụp ảnh

 

Video thực thi

giúp khách hàng hiểu quy trình 

– Video quy trình

– Video hậu trường

– Video ý tưởng

– Video sản phẩm

Video kiến thức

giúp khách hàng hiểu chụp ảnh cơ bản

– Cách chọn concept phù hợp

– Cách chọn tông màu 

– Cách chọn phối cách

– Cách chọn góc chụp

Giáo trình tạo dáng cho nữ

https://youtu.be/ONfhK-WxAhg

Giá trình chụp ảnh cho nam

https://youtu.be/znWzpt5iqc8